Dodacie podmienky

Predávajúci dodáva, na základe objednávky kupujúceho, tovar v požadovanom množstve a kvalite, zabalený spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Predávajúci zabezpečuje, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

Predávajúci dodáva kupujúcemu spolu s tovarom faktúru(mailom), ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Predávajúci objednaný tovar posiela do dvoch pracovných dní (48 hodín) od prijatia objednávky. 

Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške. 

Predávajúci objednaný tovar zasiela a dopravuje prostredníctvom GLS (formou listu/balíka).

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom spôsobe dodania tovaru v zodpovedajúcej cene.

 

Vzhľadom na rozšírenie koronavírusu COVID-19 v celej Európe musíme predpokladať, že to ovplyvní dodávateľský reťazec.
Preto môžeme očakávať, že bude narušené doplňovanie materiálov i produktov od našich obchodných partnerov.
Táto situácia môže spôsobiť oneskorenie v dodacích lehotách ako pre potvrdené, tak pre prichádzajúce objednávky.
Zahrňte túto mimoriadnu situáciu do svojich nákupných a výrobných plánov.